Ccachen käyttäminen Android Studio 2.3: n kanssa

Masakazu Matsushita 09/09/2017. 1 answers, 230 views
android android android-ndk android-ndk ccache android-studio-2.3

Tietääkö kukaan, kuinka käyttää GPS-kehystä rakentavaa NDK: n kehystä?

Kun rakensin Android-sovelluksen komentoriviltä, ​​se toimii hyvin ja kaikki kootut tiedostot tallennetaan oikein.

./gradlew assembleDebug

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/bin/ccache /usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF ... 

Android Studio on kuitenkin rakennettu, mutta se ei käytä ccachea.

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF 

1 Answers


Jon N 06/14/2017.

Macissa, yritä aloittaa komentoriviltä, ​​pakottamalla ympäristöä var varattava:

cd /Applications/Android\ Studio.app/Contents/MacOS/
   env NDK_CCACHE=/usr/local/bin/ccache ./studio 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags