miten saada kaikki tulosten joukot Google-muokattua hakua api REST-tilassa i, e. kautta url?

Meharaj M 08/19/2015. 0 answers, 159 views
google-custom-search google-custom-search

Googlen muokatussa haussa REST, kun asetan aloitusparametrin arvoon yli 100 sen ei palaavista tuloksista i, e. start = 101 palauttaa 400-tilansa.

tässä on pyyntö muokattua hakua varten:

https://www.googleapis.com/customsearch/v1?key=AIzaSyDKVKBFRcdMnpmEtYNIJSE4kPw22O3yIpY&cx=004627592641946060093:sk0jmzk2vzc&q= "+ kysely +" & start = 101 "

totalResults on 300, mutta se ei palauta tuloksia tähän pyyntöön

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags